Người hi sinh thầm lặng

Hôm nay tôi dậy thật là sớm, sớm hơn rất nhiều so với thời gian vừa qua. Dạo tản bộ trên những con đường dưới buổi bình minh tôi nghĩ về quê nhà, nghĩ về gia đình và nghĩ về…