Ấm Lòng Hết Xăng

Đôi khi ta lười đổ xăng, hậu quả là phải dắt bộ. Dắt lên nữa cầu thấy cây cầu ngắn một khúc sao cao thế? chợt một bác GoViet, sao đó là một bạn trẻ chạy đến hỏi sao phải…