FlatIcon.com Thư Viện Icon Miễn Phí

Chào bạn,

Mình đã từng tải và sử dụng nhiều icon miễn phí từ Flaticon.com nhưng hôm nay mới có dịp chia sẻ trang này.

Đây là bài post mình dùng để đóng góp các link cho các tác giả trên đó. Họ là những người cho đi hết sức tuyệt vời!

Picture icons created by justicon – Flaticon

Image placeholder icons created by Design Circle – Flaticon

Home furniture icons created by shmai – Flaticon

Clock icons created by Freepik – Flaticon

Mirror icons created by Freepik – Flaticon

Frame icons created by Freepik – Flaticon

Furniture and household icons created by surang – Flaticon

Sale icons created by Pixel perfect – Flaticon

Decoration icons created by Freepik – Flaticon

Default image
Đặng Ngọc Bình
Articles: 37

Leave a Reply