Danh mục Suy Ngẫm

Ấm Lòng Hết Xăng

Đôi khi ta lười đổ xăng, hậu quả là phải dắt bộ. Dắt lên nữa cầu thấy cây cầu ngắn một khúc sao cao thế? chợt một bác GoViet, sao đó là một bạn trẻ chạy đến hỏi sao phải…

Người hi sinh thầm lặng

Hôm nay tôi dậy thật là sớm, sớm hơn rất nhiều so với thời gian vừa qua. Dạo tản bộ trên những con đường dưới buổi bình minh tôi nghĩ về quê nhà, nghĩ về gia đình và nghĩ về…