Ấm Lòng Hết Xăng

Đôi khi ta lười đổ xăng, hậu quả là phải dắt bộ.

Dắt lên nữa cầu thấy cây cầu ngắn một khúc sao cao thế? chợt một bác GoViet, sao đó là một bạn trẻ chạy đến hỏi sao phải dắt xe.

Lần này thì mình biết được giúp. Bác GoViet để bạn trẻ kia đẩy xe mình đi tới cây xăng, băng qua 2 cái cầu, xuống dốc là cây xăng

Mình nói bạn trẻ tấp vào được để gởi 1 ít cafe. Bạn ấy hỏi đường về lại Chợ Cầu và chào mình, mình chưa kịp ới để cảm ơn, bạn đã đi mất hút.

Đây không phải là lần đầu, ở Sài Gòn nếu bạn hư xe, hết xăng đi một đoạn bạn sẽ bắt gặp những sự giúp đỡ vô tư như vậy… thật ấm lòng biết bao.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *