Học phật pháp bắt đầu từ đâu?

hoc phat phap bat dau tu dau

Ở đâu cũng chùa to, thầy mập thì tu ở đâu bây giờ? Tôi muốn có một đạo để nương tựa niềm tin chánh pháp, muốn có đạo để có đường đi lối về nhưng tôi không thấy đạo ở đâu cả.

Và rồi tôi được một người anh chia sẻ về một vị Alahan làm chủ được sinh lão bệnh tử, tâm như cục đất, không còn tham, sân si. Một người thấy giới hạnh nghiêm chỉnh, xã thân cầu đạo với lòng từ bi muốn dựng lại chánh pháp nguyên thủy của đức phật đã hơn hai ngàn năm bị vùi lấp bởi ngoại đạo, vào đạo phật biến tướng.

Bài này tôi viết không phải để giảng đạo vì tôi chưa phải là phật tử, cũng chưa tu tập gì nhiều. Tôi muốn chỉ bạn nơi nào mới có đạo thực sự, đó phải là nguyên thủy của đạo phật, chứ không phải là đạo phật biến tấu, đạo phật mê tín.

Thầy là trưởng lão Thích Thông Lạc, người chứng Alahán và dựng lại chánh pháp nguyên thuỷ của Đạo Phật.

Thầy dám nói ra cái sai trái, cái u mê của đạo phật ngày nay. Nhìn thấy chùa to bạc tỷ, thầy mập mạp, còn mê, còn dục thì làm sao mà tu.

Thầy tu được, chứng được nên thầy nói được, và mới hướng dẫn lại cho người tu được. Thế nên sinh ra làm kiếp con người đã khó, tìm được chánh đạo lại khó hơn (như thầy dạy).

Đúng là đạo phật tôi cần, đạo của sự giải thoát thực sự chứ không phải đạo của mấy thầy thoát khổ thế gian để vào chùa sống nhờ vào sự bố thí, hay háo danh, háo lợi mà đạo phật là phải buông bỏ.

Phải bỏ tất cả tài sản, từ bỏ thân quyến, từ bỏ bạn bè, bỏ hết, bỏ hết. Sống 3 y một bát, ngày một bữa thọ trai thì mới mong giải thoát và chứng đạo làm chủ sống chết được. Đó là con đường nguyên thuỷ của Đức Phật.

Thế nên bạn có thấy có vị Alahan nào chứng đạo trong thế kỷ này không? vì tu sai pháp, bị mê đường, lạc lối nên tu tốn thời gian vô ích, uổng một đời người (thầy dạy).

Thế nên quý lắm các bạn ah! Thầy đã làm được, đã chỉ dẫn lại rất rõ ràng và cụ thể thì làm sao bạn không làm được?

Một kho tàng sách thầy để lại, một chánh pháp thầy làm sáng tỏ lại. Dù thầy tạ thế đã lâu, nhưng nghe những lời giảng và đạo sách của thầy con thấy như thấy vẫn còn đâu đây, hào quang của thầy vẫn tỏa trong tâm của con.

Bạn có thể tìm thấy kinh sách của thầy ở đây: https://thuvienthaythonglac.net/

Bài này chỉ dẫn bạn tìm đến đúng chỗ tu, nếu có duyên hãy tìm hiểu và soi xét bạn nhé.

Chúc bạn thành công trên con đường tu tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *