Posted on Aug 28, 2016

Viết sách để tạo thu nhập thụ động – Tại sao không?

Posted in Chia sẻ
Comments Post a Comment

Chào các bạn thân mến, trong số chúng ta ai cũng muốn có nguồn thu nhập đều đặn mà không cần phải bỏ nhiều thời gian và công sức. Đó còn gọi là nguồn thu nhập thụ động. Có rất nhiều cách để làm đều này, nhưng có một cách đơn giản, không tốn nhiều vốn mà còn có thể giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình trong lâu dài đó chính là Viết Sách.