Posted on Dec 12, 2014

Tham Dự WordPress Meetup Sài Sòn

Posted in Hoạt động
Comments 6 Comments

Ngày 19/11 tháng trước mình có tham dự và chia sẻ tại WordPress Meetup Sài Gòn, mốc thời gian này cách đây cũng gần 3 tuần, 3 tuần rồi mình thật là bận và chưa có một bài viết nào. Hôm nay sáng sớm mình thức dậy và lên đây chia sẻ một bài về hội nhóm WordPress ở Sài Gòn đó là WordPress Meetup Sài Gòn, một nơi giao lưu chia sẻ và kết nối giữa những WordPress Lover.